• CRR

  Leczenie i rehabilitacja w pięknie położonym obiekcie

 • Basen

  Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie obiektu

 • baza

  Kompleksowa baza zabiegowa

 • amazonki

  Oferta dla Amazonek

 • Pobyty

  Pobyty lecznicze indywidualne i grupowe

 • Dieta

  Dieta zgodna ze wskazaniami lekarskimi

 • Iwonicz-Zdrój

  Iwonicz-Zdrój - tu warto przyjechać

Deklaracja dostępności

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum: www.crriwonicz.sanatoria.com.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu Zdroju
38-440 Iwonicz Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22
tel./fax 13 435 06 12, 435 06 43, 435 06 68
tel. kom: 722 011 289
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie linki do treści posiadają opisy alternatywne
 • nie wszystkie obrazy posiadają opisy alternatywne

Powody wyłączenia:

 • cześć treści pochodzi ze strony, która została utworzona przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • administratorzy dokładają starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • podświetlane linki o dużym kontraście
 • wysoki kontrast zamieszczanych treści - białe tło, czarne/ciemno szare litery
 • treści w formie tekstowej umożliwiającej użycie czytników
 • możliwość powiększania liter z poziomu przeglądarki

Strona Centrum posiada wersję mobilną.

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-30

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy. Z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Budynek Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS położony jest w Iwoniczu- Zdroju na ul. Jana Rąba 22. Dla klientów Centrum dostępne jest jedno wejście do budynku, do którego prowadzą schody zewnętrzne od strony parkingu. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także osoby z wózkami dziecięcymi mają możliwość skorzystania z platformy dla niepełnosprawnych. Drzwi są podwójne, otwierane automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na parterze budynku znajduje się Recepcja. Na wyższe kondygnacje budynku można dostać się platformą dla niepełnosprawnych, dwoma windami  oraz schodami które posiadają   oznaczenia poziome w postaci pasów ostrzegawczych przed i za każdym z biegów schodów oraz kontrastowych oznakowań pierwszego i ostatniego stopnia. Na parterze, niskim parterze, wysokim parterze oraz przy basenie znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, np. posiadanie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, wyposażony jest w platformy, nie ma systemu informacji głosowych. Na poziomie recepcji, niskiego i wysokiego parteru znajdują się udźwiękowione plany tyflograficzne oraz tabliczki z oznaczeniami brajlowskimi. Recepcja jest wyposażona  w pętlę indukcyjną. Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna dla klientów Centrum.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu zostały wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeń.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem do poziomu Recepcji. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Informacja o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Centrum nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.