• CRR

  Leczenie i rehabilitacja w pięknie położonym obiekcie

 • Basen

  Basen rehabilitacyjno-rekreacyjny na terenie obiektu

 • baza

  Kompleksowa baza zabiegowa

 • amazonki

  Oferta dla Amazonek

 • Pobyty

  Pobyty lecznicze indywidualne i grupowe

 • Dieta

  Dieta zgodna ze wskazaniami lekarskimi

 • Iwonicz-Zdrój

  Iwonicz-Zdrój - tu warto przyjechać

Aktualności

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju  informuje, że otrzymało dofinansowanie w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020 do projektu pn. „Rozbudowa Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju”.

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wyżej wymieniony projekt otrzymał 67 pkt.

Całkowity koszt projektu 8 439 646,83 zł, z czego dotacje EFRR 7.173 699,60 zł. Trwa postępowanie przetargowe.

Wszelkie informacje na stronie internetowej  CRR w zakładce BIP.